Tarım Kredi Kooperatifleri eğitim danışmanı alacak!

Tarım Kredi Kooperatifleri eğitim danışmanı alacak!

arım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin resmi internet sitesinde personel alımı ilanı yayınladı. Resmi duyuruda, "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi için AB Sığınmacı Mali İmkan Fonu kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) ile Avrupa Birliği’ne proje başvurusu kabul edilmiş olup, uygulama aşamasına geçilmiştir. Bu proje kapsamında alınan fonun bir kısmı davetin düzenlendiği alıma ilişkin sözleşmenin ödemelerinde kullandırılacaktır. Bu kapsamda, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Proje Uygulama Birimi’nde istihdam edilmek üzere bir Eğitim Danışmanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru yapın

Söz konusu personel alımı ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir: İlgili üniversite programlarından lisans (Sosyal Bilimler veya ilgili alanlar) mezuniyeti Uluslararası projelerde Eğitim Uzmanı / Koordinatörü veya benzeri bir rolde en az 5 yıllık deneyim Özellikle düşük okuryazarlık düzeyine sahip kişiler için olmak üzere, eğitim programlarının tasarımı ve sunumunda kanıtlanmış deneyim sahibi olmak.

Yetişkin eğitimi ve beceri geliştirme dahil olmak üzere, geleneksel ve modern öğretme/öğrenme yöntem ve tekniklerine ilişkin kanıtlanmış deneyim sahibi olmak Beceri geliştirme literatürüne hakim olmak Eğitim Danışmanlığı sözleşme yönetiminde deneyim sahibi olmak tercih sebebidir. Tarıma dayalı eğitim programları da dahil olmak üzere tarım sektörüne ilişkin bilgi ve deneyim tercih sebebidir. İş tanımında belirtilen diğer hususlar başvuru detaylarından öğrenilebilir.