TARIM Düzenleme Tarihi : 01 Kasım 2020 11:45 Haber Girişi : 01 Kasım 2020 11:48

Süt üreticisinin çıkış kapısı

Süt üreticisinin çıkış kapısı

Süt üreticisinin çıkış kapısı

Üreticinin kurtuluşu kooperatifçiliktir

Tarımın kurtuluş yolu olarak görülen kooperatifler ülkemizde istediği yere gelemiyor. İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük “Ülke tarımının sorunları ve Türkiye ekonomisini dengede tutmak ancak doğru kooperatifleşme modelleriyle çözülür” dedi.

Kooperatifçiliğin tarımın sigortası olduğuna değinen Eskiyörük, kooperatiflerin öncelikli varlık nedenlerinin, üreticiyi sömürüye karşı koruyarak onların kazancını arttırmak ve tüketicie güvenilir gıda sunmak olduğunun altını çizdi.

 AB ülkelerinde tarımsal işleme ve pazarlama kooperatiflerinin oranının yüzde 85’e yaklaştığını ifade eden Eskiyörük şunları söyledi:

“İskandinav ülkeleri süt piyasalarında yüzde 90’larda iken Türkiye’de hala ve sadece yüzde 13’lerdedir. Bu Tarımsal kooperatiflerin hâkimiyetidir.

Ülkemizde toplam 12 bin 269 tarımsal kooperatif bulunuyor ve bu rakam İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya’daki tarımsal kooperatiflerin toplam sayısına neredeyse eşit.

Oysa, doğru bir kooperatifçilik yapısı; sermayenin yerelde kalması sağlayarak, küçük üreticinin korunmasını amaçlar. Kooperatifler spekülasyon ile tetiklenen hızlı para çıkışlarının yarattığı tahribattan etkilenmez. Ekonomik krizler karşısında da dayanıklı olan kooperatifler, gıda krizlerini önler ve sürdürülebilir üretimi sağlar”.

 Yoksulluk kader değildir

Başkan yoksulluğun kader olmadığını savunarak şöyle devam etti:

“Büyük tarımsal potansiyele sahip ülkemizde, yoksulluk bir kader değildir. Doğru politikalarla, kaynakları etkin kullanarak ithalat değil, ihracat yapan bir Türkiye yaratabiliriz. Öncelikle köylümüzü sorun olarak görmekten vazgeçmeli onların kooperatifler yoluyla örgütlenmesini sağlamalıyız. Üreticilerimizin planlama ve pazarlama, sanayicimizin tedarik sıkıntısı var. Çözüm yolu; tekelleşme değil, kooperatifleşmedir. Tarımın sorunlarını çözmeden, Türkiye’nin sorunlarını çözemeyiz”

Örnek kooperatifler incelensin

Eskiyörük, doğru bir kooperatif modelinin nasıl olması gerektiğini ise Tire Süt örneği ile veriyor:

“Ortaklarımızın ürettiği sütü, 60 köyde kurduğumuz süt alım merkezlerinde yerinde kontrol ederek soğuk zincirlerde topluyoruz. Onların üretim maliyetlerini düşürmek için en önemli girdilerden  olan akaryakıtı ortaklarımıza piyasa fiyatının yaklaşık 40 kuruş altında temin ediyoruz. Kooperatif bünyesinde oluşturulan makine parkıyla ortaklarımızın yem bitkilerinin ekim, biçim, paketleme, silaj biçme işlemlerini, tarlanın tesviyesine kadar yapıyoruz.  Silaj paketleme tesisimizle ortaklarımızın kaba yem ihtiyacını da karşılıyor, fazlalık silajı il dışına pazarlayarak ilçe ekonomisine katkı sağlıyoruz. Ayrıca kooperatifimizde adeta parayı ortadan kaldırdık. Yani Tire Süt ortakları, temel gıda maddelerinden tarlasında kullandığı mazota, gübreye, makine ekipmana  doğrudan para ödemiyor.”