Sporda veri Analitiği ve Trabzon

Sporda veri Analitiği ve Trabzon

Okuyucularım bilir; Trabzon’un gelecek tasavvuru için “turizm ve sporu” birer sektör olarak ele alıp geliştirilmesi için onlarca yazı yazdım.

Devlet aklı, turizm ve spor sektörlerini harmanlayıp “Spor Turizmini” hem yerelde hem de ulusalda bir büyük evreye çıkarmak için bir uyanış halinde. Devlet, turizmi çeşitlendirme ve yüksek katma değerli ürün arayışının bir sonucu olarak  “spor turizmi” kavramını öncelikli eylem planına dönüştürmek istiyor.

Siyaset buna ayak uyduramayabilir, siyaset popülizm işidir ancak ülkenin etkili pozisyonlarında oturan seçilmişler kadar atanmışların da yüksek katma değere odaklanması gerekir. 

Bu çerçevede Turizm kenti Trabzon olarak, yerel karar alıcılarımızla birlikte önümüzde iki yol var; 

Ya içinde bulunulan çağın kazanımlarına, yükselen teknolojilere, bilime, bilgiye yatırım yapıp Trabzon’u bir üst lige yükselteceğiz;

Ya da geleneksel davranışlarımızı sürdürerek, geçmiş yüzyılın endüstri çağı kafasıyla hareket ederek alt liglerde vasat kalacak; rekabet gücü düşük ya da olmayan, turizm sektörünün yüksek katma değerli ürünlerine uzak kalacağız demektir.

Uluslararası raflarda ürünümüz yer almayacak.

Birinci yol için;

Elimizde bir takım başlıklar var, birisi de Spor Turizmi.

Spor turizmi demek, sadece yaylalarda idman tesisi kurmak ve yabancı spor kulüplerini ağırlamak demek değil.

Sporun bir çok alt başlığında hizmet vermek, içe ve dışa hizmet arzı demektir.

Sporcu performans merkezi kurulumu da bu çerçevede ele alınmalı.

Sporcuların performansını ölçmek, işlemek ve veriye dayalı anlamlı sonuçlar üretmek, yüksek katma değerli bir iş. İşlenecek veri ise inanılmaz boyutlarda olacaktır.

Bir şehir aklı olarak Trabzon aklı, yerelde performans ölçme ve veri analitiği üzerinden Veri Madenciliğine giriş yapmada son noktadadır.  

Sporun tüm paydaşları ile üzerinde dört yıldır çalıştığımız “Spor Şehri Trabzon” için “Sporcu Performans ve Veri Merkezi” gerçek bir sermaye şirketi (A.Ş.) olarak, Büyükşehir Belediyesinden onay almıştır.

Gençlik Spor Bakanlığı Trabzon’un bu girişimini büyük memnuniyetle desteklemektedir.

Veri Madenciliği merkezi için TOHUM merkezini tahsis etti. 

DOKA desteği ile SODES’den de destek alındı.

Kritik viraj

Bunca süreç ne anlama geliyor? 

Turizm ve Spor sektörleri, bildik yöntemler bir yere kadar ilerleyebilir.

Endişem var mı?

Var. 

Ya bu merkezde belirlenmiş iş tanımlarına uygun insan kaynağı yerine “hamili kart yakınımdır”cılar  doluşursa? Ya cihaz veya yazılım alımında “bizim çocuklar halledecek bu işi” yaklaşımlarına teslim olunursa?

Olmaz değil mi? Olmaz inşallah. 

Bu gelecek tasavvuru için Türkiye’de veri madenciliği üzerine çalışan şirketlerden akıl alınmalıdır. 

İnce eleyip sık dokumalıyız.

Spor Turizmi politikaları tüm paydaşları ile birlikte makro ölçekte hazırlanmalı ve en az 10 yıllık projeksiyonda oluşturulmalıdır denilmişti 3 ay önce yapılan Türkiye Spor Turimzi Çalıştay raporunda. Son sözü yine rapor söylesin:

“Bölgesel sporcu sağlığı, ölçme ve değerlendirme analiz merkezleri kurulması önerilmektedir. Söz konusu merkezlerin uluslararası spor platformlarından talep göreceği öngörülmektedir.”